Pravne obavijesti

Glavni uvjeti korištenja internetske stranice www.sportina-club.com i ograničenja odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i administrator internetske stranice www.sportina-club.com je Sportina Bled d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce.
Pod internet stranicom podrazumijevaju se sve internet stranice u okviru adrese www.sportina-club.com. Korisnik portala je svaka osoba koja posjeti bilo koju internetsku stranicu na portalu www.sportina-club.com.

Prihvaćanje općih uvjeta

Otvaranjem internetskih stranica na portalu www.sportina-club.com korisnik prihvaća opće uvjete i izjavljuje da je s njima upoznat i suglasan.

Autorska prava

Sav sadržaj objavljen na portalu u isključivom je vlasništvu vlasnika stranice i autorski je zaštićen prema vrijedećim zakonima. Uz tekst i podatke sadržajem se smatra i cjelokupna grafička slika portala sa svim grafičkim elementima.
Zabranjeno je kopiranje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja u cjelini ili u dijelovima na drugim mjestima, osim ako to vlasnik izričito dozvoli u pisanom obliku.
Objavom bilo kojeg materijala na stranici korisnik zauvijek besplatno prenosi sva materijalna autorska prava na vlasnika stranice i dozvoljava uporabu i objavu tih materijala.

Uporaba podataka

Korisnik može upotrebljavati podatke samo u osobne i nekomercijalne svrhe i u opsegu koji je dozvoljen od strane vlasnika/administratora. Odavanje originalnih ili izvedenih podataka trećim osobama odnosno objavljivanje na drugim mjestima izričito je zabranjeno. Zlouporaba i/ili neopravdana uporaba/odavanje podataka bit će tretirana u skladu s vrijedećim krivičnim i građanskim zakonodavstvom.

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik/administrator ne odgovara za točnost, pravilnost, ažuriranje podataka i informacija objavljenih na stranici i ne preuzima odgovornost za postupanja korisnika na osnovu objavljenih podataka.
Vlasnik/administrator ne odgovara za bilo kakvu šetu nastalu iz bilo kojeg razloga, a posebno ne zbog pogrešnih ili neistinitih podataka objavljenih od strane korisnika, zbog tehničkih problema (na primjer komjuterski virus, nestanak električne energije, mehaničke prirode…i drugo), zbog napuštanja i/ili prekidanja izvođenja usluge od strane vlasnika/administratora, zbog mjera državnih i/ili upravnih organa, …itd.
Korištenje osobnih podataka i zaštita privatnosti
Korištenje osobnih podataka i zaštita privatnosti protječe u skladu s Općim pravilima izdavanja i upotrebe kartice pogodnosti Sportina Group.

Prekršaji

U slučaju bilo kakvog kršenja postojećeg zakonodavstva ili navedenih uvjeta vlasnik smije sve objavljene osobne podatke uključujući i IP adrese iskoristiti s ciljem sprječavanja budućih prekršaja i sanacije posljedica prekršaja.
Prilikom bilo kojeg prekršaja korisniku se može djelomično ili u cjelini ograničiti pristup odnosno korištenje stranice. Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlaštenog mijenjanja, brisanja, uzrokovanja privremene ili trajne neupotrebljivosti te povrede podataka na portalu. Isto tako zabranjen je svaki pokušaj ili realizacija aktivnosti s ciljem neovlaštenog pristupa bilo kojim drugim sadržajima u okviru informacijskog sustava vlasnika.

Prolazne i konačne odredbe

Za objašnjavanje općih uvjeta i rješavanje sporova iz odnosa korisnik-vlasnik vrijedi slovensko materijalno i procesno pravo, a za potencijalne sporove iz tog odnosa nadležan je sud u Radovljici.
Ako sud nadležan u tom postupku odluči da je neka odredba općih uvjeta nevrijedeća, ta će odredba biti izuzeta, dok će druge odredbe općih uvjeta i dalje biti na snazi.