OPĆA PRAVILA IZDAVANJA I KORIŠTENJA KARTICE POGODNOSTI KLUBA SPORTINA GROUP

Ova opća pravila određuju uvjete korištenja kartice pogodnosti Kluba Sportina Group čiji izdavatelj je Sportina d.o.o., Kovinska 12, Zagreb, Hrvatska (u nastavku: „Kartica pogodnosti“).

Pojmovi, koji se koriste u ovim općim pravilima imaju sljedeće značenje:

Imatelj je fizička osoba starija od 15 godina, u čije ime zakonski zastupnik ispuni Pristupnu izjavu ili fizička osoba starija od 18 godina, koja ispuni Pristupnu izjavu (u Pristupnoj izjavi svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) i kojoj na temelju Pristupne izjave Sportina d.o.o., Kovinska 12, Zagreb izda Karticu pogodnosti.

Trgovačka društva u Sportini Group – društva članice poslovnog sustava Sportina Group u kojima Imatelj može koristiti Karticu pogodnosti kluba Sportina Group jesu:

u Hrvatskoj:
Sportina d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb,
Tom Tailor Zagreb d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb.
u Sloveniji:
Tom Tailor Lesce, Alpska cesta 43, Lesce,
Sportina Bled d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce.
u Srbiji:
Sportina d.o.o., Omladinskih brigada 102, Novi Beograd,
Tom Tailor d.o.o., Omladinskih brigada 102, Novi Beograd.
u Bosni i Hercegovini:
Ab-line d.o.o., Halilovići 6, Sarajevo,
Tom Tailor d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo.
u Crnoj Gori:
Sportina d.o.o. Podgorica, Cetinjski put bb, Podgorica.
u Bugarskoj:
Sportina Eood, Vitosha No 146B, Sofija, Tom Tailor Sofia, Vitosha No 146B, Sofija.
na Kosovu:
Sportina & Albi Zona e re industriale Veternik, Priština.

Države u kojima djeluje Sportina Group su: Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Bugarska i Kosovo.

1. KARTICA


Kartica kluba Sportina Group je Kartica pogodnosti koja njenim Imateljima omogućuje dodatne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupovine u prethodno navedenim poslovnicama i prodajnim jedinicama društava članica poslovnog sustava Sportina Group u svim državama u kojima djeluje Klub Sportina Group, a u skladu s ovim Općim pravilima izdavanja i korištenja Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group (u nastavku: „Pravila“).

Popis odabranih poslovnica i prodajnih jedinica Sportina Group u kojima Imatelj može koristiti Karticu pogodnosti nalazi se na internet stranici www.sportina-club.com i na prodajnim mjestima u kojima Imatelj može koristiti Karticu pogodnosti Kluba Sportina Group.

2. IMATELJ

Kartica pogodnosti kluba Sportina Group može se izdati svakoj fizičkoj osobi starijoj od 15 godina, u čije ime njezin zakonski zastupnik ispuni Pristupnu izjavu (u Pristupnoj izjavi svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) na jednom od prodajnih mjesta Kluba Sportina Group ili putem portala www.sportina-club.com, ili fizičkoj osobi starijoj od 18 godina, koja ispuni Pristupnu izjavu (u Pristupnoj izjavi svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) na jednom od prodajnih mjesta Kluba Sportina Group ili putem portala www.sportina-club.com.

Ispunjavanjem Pristupne izjave odnosno registracijom putem internet stranice www.sportina-club.com (svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) osoba postaje član Kluba Sportina Group, te jamči za točnost osobnih podataka koje je naveo/navela prilikom registracije.

Potpisom na Pristupnoj izjavi ili potvrdom podataka upisanih na portalu www.sportina-club.com pojedinac potvrđuje da se slaže s ovim Pravilima odnosno da je ista pročitao te da ih prihvaća.

Izdavanjem Kartice pogodnosti, njezin Imatelj postaje član Kluba Sportina Group. Članstvo u Klubu Sportina Group je dobrovoljno i besplatno, a svaki član može istupiti iz Kluba Sportina Group slanjem zahtjeva za prestankom članstva, u skladu s ovim Pravilima.

Jedna fizička osoba može dobiti samo jednu Karticu pogodnosti Kluba Sportina Group. Fizičkoj osobi koja zatraži izdavanje Kartice pogodnosti prema istim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, datum rođenja) već postojećeg Imatelja Kartice pogodnosti, ne može biti izdana još jedna Kartica pogodnosti Sportina Group.

Kartica pogodnosti Sportina Group nije prenosiva i smije ju koristiti isključivo Imatelj.

Kad Imatelj temeljem Kartice pogodnosti koristi dodatne pogodnosti, članica Sportina Group, u kojoj Imatelj želi koristiti dodatne pogodnosti, ima pravo od Imatelja zahtijevati da predoči neki osobni dokument potreban za identifikaciju Imatelja kao vlasnika Kartice pogodnosti.

3. IZDAVATELJ/UPRAVITELJ

Izdavatelj i upravitelj Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group je Sportina d.o.o., Kovinska 12, Zagreb, Hrvatska (u nastavku: „Izdavatelj“).

Potpisom Pristupne izjave, Imatelj Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group potvrđuje da je upoznat s time i da pristaje da SPORTINA d.o.o., Kovinska 12, Zagreb, kao društvo kćer Sportina Group u Republici Hrvatskoj, te ostali članovi Sportina Group, prikupljaju i prosljeđuju njegove/njezine osobne podatke, u skladu s ovim Pravilima, ugovornom izvršitelju obrade kartica pogodnosti, društvu Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Republika Slovenija i drugim ugovornim izvršiteljima obrade društva Sportina Bled d.o.o.

Trgovačka društva u sklopu Sportina Group obvezuju se prikupljati, obrađivati, osiguravati zaštitu i koristiti osobne podatke Imatelja Kartica pogodnosti u skladu s ovim Pravilima i primjenjivim propisima Republike Slovenije i Republike Hrvatske, kao i relevantnim pravilima Europske Unije koja se odnose na zaštitu osobnih podataka (Direktiva 95/46/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom prijenosu takvih podataka (CELEX 31995L0046)).

4. OSOBNI PODACI

Imatelj Kartice pogodnosti Sportina Group potpisom Pristupne izjave (u Pristupnoj izjavi svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) ili ispunjenjem internetskog obrasca na internet portalu www.sportina-club.com, daje suglasnost za obradom svojih osobnih podataka iz Pristupne izjave ili internetskog obrasca (ime, prezime, adresa, država prebivališta i spol) te podataka o obavljenoj kupnji društvu Sportina d.o.o., Kovinska 12, Zagreb, Republika Hrvatska kao voditelju zbirke osobnih podataka Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group, u svrhe određene ovim Pravilima i hrvatskim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci koje SPORTINA d.o.o. prikuplja od strane pristupnika – Imatelja Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group iz Pristupne izjave, jesu sljedeći podaci: ime, prezime, adresa prebivališta, država prebivališta, spol, datum rođenja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj. Osim navedenih osobnih podataka, koje Imatelj Kartice pogodnosti daje prilikom ispunjavanja Pristupne izjave, SPORTINA d.o.o. uz suglasnost Imatelja Kartice pogodnosti prikuplja i obrađuje podatke o kupnjama Imatelja Kartice pogodnosti u poslovnicama – prodajnim mjestima Kluba Sportina Group, na način kako je to propisano u točki 4. i 5. ovih Pravila.

Voditelj zbirke osobnih podataka prikuplja i obrađuje sljedeće podatke o obavljenim kupovinama Imatelja Kartice pogodnosti – sve podatke navedene na paragon bloku (račun): Poduzeće i poslovnica, u kojima je Imatelj obavio kupnju, vrijeme kupnje, broj računa, mjesto kupnje, datum, EAN-kod proizvoda, naziv proizvoda, popust, količina, cijena, PDV, vrijednost proizvoda, iznos kupnje, način plaćanja i prodavač.

EAN-kod naveden na paragon bloku detaljnije definira kupljeni proizvod i omogućuje prikupljanje sljedećih podataka: tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka itd.

Ti podaci upotrebljavaju se za analizu običaja kupnje i za izvođenje pokazatelja, koji pomažu odrediti profil pojedinog člana Kluba Sportina Group i tako Sportini d.o.o. omogućuju pripremu personaliziranih ponuda.

Podaci koje upravitelj obrađuje za provođenje analize običaja kupnje i izvođenje pokazatelja, uključuju i sljedeće vrste osobnih podataka: najomiljenija trgovina (u odnosu na ostvaren promet), najčešće posječena trgovina, najomiljenija robna marka (u odnosu na ostvaren promet), najčešće kupovana robna marka, dan zadnje kupnje i zadnja trgovina u kojoj je ta kupnja bila obavljena, koliko puta prosječno je Imatelj kupovao u trgovačkim društvima članicama Sportina Group (u prošloj godini), koliki je prosječni MD odnosno pokazatelj da li stranka više voli kupovati za vrijeme akcije ili za vrijeme redovite ponude, najuspješniji promidžbeni kanal (na koji se stranka odaziva), promet tekuće godine i promet prošle godine, datum prijave, raspršenost kupnje (u koliko različitih poslovnica stranka kupuje) i podatke o kupnji: vrijeme kupnje, poslovnica, proizvod, iznos kupnje, popust, vrsta akcije i druge moguće vrste osobnih podataka o kupnji: vrijeme, poslovnica kupnje, proizvod, iznos kupnje, popust, vrsta akcije i sl.

5. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Imatelj Kartice pogodnosti - član Kluba Sportina Group svojim potpisom na Pristupnoj izjavi potvrđuje točnost i istinitost podataka koji su navedeni na Pristupnoj izjavi, te Izdavatelju Kartice daje suglasnost za prikupljanje i elektronsku obradu podataka iz točke 4. ovih Pravila. Imatelj Kartice pogodnosti (kupac) odgovara za istinitost i točnost svih podataka koje navede na obrascima povezanim s uporabom Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group.

SPORTINA d.o.o., Kovinska 12, Zagreb i ugovorni izvršitelj obrade će podatke koje Imatelji Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group daju prilikom potpisivanja Pristupne izjave, povezati s podacima o kupnjama i transakcijskim podacima. Svi podaci će biti sačuvani u bazi podataka u društvu Sportina Bled d.o.o., Lesce, Republika Slovenija i/ili kod njenih ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka, na način koji osigurava zaštitu od neovlaštenog pristupa osobnim podacima Imatelja Kartica pogodnosti. 

Svi osobni podaci, kao i podaci o obavljenim kupnjama bit će redovno analizirani, izdavatelj će ih koristiti za podjelu, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodjeljivanje dodatnih boniteta i neposredan marketing. Kontaktni podaci Imatelja Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group bit će korišteni za obavještavanje o promocijskim ponudama i drugim aktivnostima trgovačkih društava u poslovnom sustavu Sportina Group.
Voditelj zbirke osobnih podataka može Imatelju Kartice pogodnosti slati promotivne ponude trgovačkih društava članova Sportina Group ili njihovih ugovornih partnera. U vezi sa slanjem promotivnih ponuda, ugovorni partneri trgovačkih društava članova Sportina Group nemaju pravo pristupa osobnim podacima Imatelja Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group.

Voditelj zbirke osobnih podataka može za gore navedene svrhe obrađivati osobne podatke Imatelja Kartica pogodnosti Kluba Sportina Group, čiji izvor potječe iz pojedinog pravnog naslova i za svrhe izvršenja vlastitih ugovornih obaveza do istog pojedinca iz drugih pravnih naslova i za svrhe pregovora za sklapanje drugih pravnih naslova sa istim pojedincem.

Voditelj zbirke osobnih podataka može osobne podatke Imatelja Kartice pogodnosti povezati s podacima drugih Imatelja Kartice pogodnosti i obrađivati ih u gore navedene svrhe.
Podaci se daju dobrovoljno. Međutim, ako ispitanik osobne podatke, koji se prikupljaju i smatraju obaveznim ne želi dati voditelju zbirke osobnih podataka, ne može postati Imatelj Kartice pogodnosti Sportina Group.

Podaci o Imateljima Kartica pogodnosti smiju se prosljeđivati ugovornim obrađivačima podataka voditelja zbirki osobnih podataka, koji za njegov račun i u njegovo ime obrađuju osobne podatke o Imateljima. Ugovorni obrađivači su, pored trgovačkih društava u Sportini Group, i društva koja Imateljima šalju SMS/MMS poruke, društva koja se bave tiskarstvom, društva koja održavaju programsku opremu i baze podataka voditelja zbirki.

Ako Imatelj Kartice obavi kupnju u društvu članici Sportina Group, to društvo će se, u svrhu provjere bonitetnog razreda Imatelja, povezati s centralnom bazom podataka na poslužitelju ugovornog izvršitelja obrade, tvrtke Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Republika Slovenija. Podaci o obavljenoj kupnji automatski se upisuju u centralnu bazu podataka ugovornog izvršitelja obrade podataka i pohranjuju u društvu članici Sportina Group, u kojem je Imatelj Kartice pogodnosti obavio kupnju.

Imatelj Kartice pogodnosti Sportina Group suglasan je da voditelj zbirke podataka prosljeđuje njegove/njezine osobne podatke, u svrhu provjeravanja bonitetnog razreda Imatelja Kartice pogodnosti, društvu članici Sportina Group za potrebe odobravanja popusta Imatelju prilikom kupnje. Imatelj Kartice pogodnosti suglasan je, da društvo članica Sportina Group prosljeđuje podatke o kupnji Imatelja društvu Sportina Bled d.o.o. u svrhu praćenja redovite kupovine Imatelja iz kojih podataka se mogu postaviti bonitetni razredi i za druge svrhe obrade navedene u ovim općim Pravilima.

Imatelj Kartice pogodnosti je također suglasan, da se njegovi osobni podaci i podaci o njegovoj kupnji pohrane u centralnoj bazi Sportine Group, kod ugovornog izvršitelja obrade društva Sportina Bled, d.o.o.

Imatelj Kartice pogodnosti Sportina Group suglasan je, da i u odabranim poslovnicama i prodajnim jedinicama Sportina Group u svim državama u kojima kupuje i u kojima Klub Sportina Group djeluje, prikuplja vrijednosti kupnje, koristi popuste i koristi druge moguće pogodnosti sa Kartice pogodnosti Sportina Group.

U vezi sa mogučnošću iznošenja osobnih podataka iz Republike Hrvatske u odabrane poslovnice i prodajne jedinice Sportina Group u svim državama gdje djeluje Klub Sportina Group, Imatelj izjavljuje i jamči, da je sa strane voditelja zbirke osobnih podataka bio obaviješten o posljedicama takvog iznošenja i upozoren na činjenicu, da država u koju se podaci iznose, možda nema odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka.

Podaci se iznose iz Republike Hrvatske u odabrane poslovnice i prodajne jedinice Sportina Group u svim državama gdje djeluje Klub Sportina Group.

Svaki pristupnik – Imatelj Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group potpisom Pristupne izjave potvrđuje da je obaviješten o navedenim svrhama i načinu obrade svojih osobnih podataka i daje izričitu suglasnost za takvu obradu svojih osobnih podataka. Imatelj Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group može u bilo kojem trenutku pisanim putem ili na drugi način predviđen Pravilima (primjerice, putem elektroničke pošte) zahtijevati od SPORTINE d.o.o. i/ili izravno od Sportine Bled d.o.o., trajni ili privremeni prestanak korištenja njegove/njezine adrese elektroničke pošte ili telefonskog broja za namjenu neposrednog marketinga. Izdavatelj Kartice pogodnosti dužan je u roku od 15 dana od primitka takvog zahtjeva Imatelja Kartice pogodnosti, spriječiti daljnju uporabu osobnih podataka takvog Imatelja za namjenu neposrednog marketinga te istog/istu u roku od sljedećih 5 dana pisanim putem ili na drugi način (primjerice, putem elektroničke pošte) o tome obavijestiti. Imatelj Kartice pogodnosti može nakon prestanka korištenja njegove/njezine adrese elektroničke pošte ili telefonskog broja za svrhe neposrednog marketinga i dalje koristiti sve pogodnosti Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group.

Ukoliko Imatelj Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group zahtijeva prestanak uporabe svih njegovih osobnih podataka, uključujući njegovu prijavljenu adresu prebivališta, za namjenu neposrednog marketinga, takav će se zahtjev tumačiti kao zahtjev za prestankom članstva u Klubu Sportina Group, kojem zahtjevu će biti udovoljeno odjavom navedenog Imatelja Kartice pogodnosti iz baze podataka o Imateljima Kartica pogodnosti Kluba Sportina Group. Po odjavi takvog Imatelja iz baze podataka Kluba Sportina Group, izdana Kartica pogodnosti bit će povučena i više neće vrijediti u poslovnicama – prodajnim mjestima Kluba Sportina Group.

Sportina d.o.o. ili ugovorni izvršitelj obrade može osobne podatke iz Kartice pogodnosti čuvati do 5 godina nakon prestanka ugovora, a podatke o pojedinoj kupnji najmanje 6 godina nakon svake kupnje.

6. POGODNOSTI

Kartica pogodnosti Kluba Sportina Group djeluje po načelu zbrajanja vrijednosti svih kupnji Imatelja obavljenih u nekom od Trgovačkih društava članica poslovnog sustava Sportina Group izrijekom navedenih u ovim Pravilima. Vrijednost, odnosno iznos svake redovne kupnje unosi se u računalni sustav, te se Imatelj, ovisno o iznosu obavljenih kupnji, svrstava u određeni bonitetni razred, slijedom čega mu se pri svakoj sljedećoj kupnji odobrava popust predviđen za taj bonitetni razred. Kada Imatelj Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group svojim kupnjama u jednoj bonitetnoj godini dosegne viši bonitetni razred od trenutačnog, pri svakoj sljedećoj kupnji obračunat će mu se visina popusta u skladu s važećom tablicom bonitetnih razreda Kluba Sportina Group.

Bonitetno razdoblje u kojem se Imatelju Kartice pogodnosti zbraja vrijednost kupnji radi dostizanja višeg bonitetnog razreda ograničeno je na jednu kalendarsku godinu, odnosno u obzir se uzima vrijednost kupnji ostvarenih u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine. Na početku svake nove kalendarske godine, ukupna se vrijednost kupnji ponovno postavlja na 0 (nulu), međutim, bonitetni razred koji je Imatelj Kartice pogodnosti dostigao na kraju kalendarske godine prenosi mu se u sljedeću kalendarsku godinu. Dakle popust na početku kalendarske godine ovisi o iznosu koji je Imatelj Kartice pogodnosti potrošio u prošloj kalendarskoj godini u nekom od Trgovačkih društava članica poslovnog sustava Sportina Group izrijekom navedenih u ovim Pravilima.

Izdavatelj zadržava pravo dodjeljivanja i poništavanja dodatnih boniteta i pogodnosti po vlastitoj procjeni.

 

Bonitetni razredi kluba Sportina Group

 

Za promete ostvarene na prodajnim mjestima Sportina Group za Imatelje iz Republike Hrvatske vrijedi sljedeća lokalna ljestvica:

Bonitetni razred Zajednička vrednost kupovina u HRK Višina popusta
1. 0 HRK do 699,99 HRK 0 %
2. 700 HRK do 2299,99 HRK 3 %
3. 2300 HRK do 3999,99 HRK 5 %
4. 4000  HRK do 5599,99 HRK 7 %
5. 5600 HRK do 7499,99 HRK 9 %
6. 7500 HRK do 17999,99 HRK 11 %
7. 18000 HRK do 36999,99 HRK 15 %
8. iznad 37000 HRK 20 %

Ako član kluba obavi kupnju u stranoj državi, vrijednost kupnje mu se preračunava u valutu EUR prema središnjem tečaju narodne banke države u kojoj je kupnja obavljena, na dan kupnje. Također mu se u isto vrijeme njegova lokalna ljestvica (ako ne živi u državi u kojoj je službena valuta plaćanja EUR) preračunava u valutu EUR. Uz pomoć tih pretvorbi, popust će mu se obračunati u skladu s lokalnom ljestvicom.

7. UVJET ZA KORIŠTENJE POGODNOSTI I OGRANIČENJA

Uvjet za korištenje pogodnosti od strane Imatelja Kartice pogodnosti je predočavanje Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group na blagajni prodajnog mjesta prilikom kupovine robe. Nakon što je plaćanje robe već izvršeno, naknadni upis kupnje nije moguć, niti je moguće naknadno iskorištavanje popusta. Bez pravovremeno predočene Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group na blagajni nije moguće niti korištenje drugih pogodnosti.
Kartica pogodnosti ne vrijedi tijekom sezonskih rasprodaja i na proizvode koji se već prodaju uz popust. Popusti se ne zbrajaju. Međutim, vrijednost kupljenih proizvoda snižene cijene pridodaje se vrijednosti kupnje Imatelja koja se odnosi na pojedinu Karticu pogodnosti.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad računalnog sustava na prodajnim mjestima Kluba Sportina Group, odnosno kada iz navedenih razloga bonitetni sustav ne radi, te uslijed navedenog korištenje pogodnosti s naslova Kartice pogodnosti nije moguće, SPORTINA d.o.o. niti bilo koje od njegovih povezanih društava nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja bi po toj osnovi mogla nastati Imateljima Kartice pogodnosti.

8. DODATNE POGODNOSTI

Kartica pogodnosti Kluba Sportina Group njezinim Imateljima omogućuje i različite kratkoročne pogodnosti koje su individualno prilagođene u odnosu na osobne i/ili transakcijske podatke pojedinih Imatelja Kartice pogodnosti, a o kojim pogodnostima se navedeni Imatelji Kartice pogodnosti obavještavaju putem telefona, SMS/MMS poruka, obične pošte ili elektroničke pošte, i objavljivanjem na internetskom portalu www.sportina-club.com.

9. PORTAL

Internetski portal www.sportina-club.com sadrži ulaznu točku putem koje Imatelj Kartice pogodnosti Sportina Group može pratiti svoj profil, dakle stanje na Kartici pogodnosti, bonitete i kratkoročne pogodnosti, te uređivati svoje osobne podatke u skladu s ovim Pravilima.

Pristup osobnom profilu Imatelja na portalu www.sportina-club.com moguć je putem adrese elektroničke pošte navedene na pristupnici ili na portalu i lozinkom, koja se šalje Imatelju Kartice pogodnosti na njegovu adresu elektroničke pošte koju je naveo prilikom registracije u Klub Sportina Group, a nakon uspješne aktivacije računa.

10. PROMJENA PODATAKA

U slučaju da Imatelj Kartice pogodnosti promijeni svoje osobne podatke koje je naveo u Pristupnoj izjavi ili na portalu www.sportina-club.com, isti se obvezuje o promjeni podataka obavijestiti Izdavatelja Kartice pogodnosti u roku od 30 dana od dana nastale promjene, dopisom upućenim na adresu sjedišta društva Sportina d.o.o., Kovinska 12, Zagreb ili slanjem poruke na adresu elektroničke pošte: klub@sportina.hr.

Imatelj Kartice pogodnosti svoje osobne podatke može promijeniti i na portalu www.sportina-club.com u svom osobnom profilu.

11. ZAMJENA KARTICE

Gubitak ili krađu Kartice pogodnosti Imatelji Kartice pogodnosti Kluba Sportina Group mogu prijaviti poštom neposredno na adresu sjedišta Izdavatelja, Sportina d.o.o., Kovinska 12, Zagreb, Republika Hrvatska ili na besplatni telefon 080 2590 ili na adresu elektroničke pošte klub@sportina.hr. Izdavatelj će najkasnije u roku od 90 dana nakon dobivene obavijesti o promjeni osobnih podataka Imatelja poslati Imatelju novu Karticu pogodnosti. Sve pogodnosti s izgubljene ili ukradene Kartice pogodnosti se u roku od 15 dana od prijave prenose na novu Karticu pogodnosti. Izdavatelj će staru Karticu pogodnosti blokirati odmah po prispijeću obavijesti o njezinom gubitku, odnosno krađi.

U slučaju da je Kartica pogodnosti Kluba Sportina Group Imatelju otuđena, Izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti temeljem Kartice pogodnosti od strane trećih neovlaštenih osoba.

Za moguće dodatne informacije povezane sa klubom Sportina Group, članove kluba molimo da se obrate na besplatni telefonski broj 080 2590.

12. PRESTANAK ČLANSTVA

Kartica pogodnosti Kluba Sportina Group vrijedi do pisanog opoziva od strane Izdavatelja ili do zaprimanja izjave Imatelja Kartice pogodnosti kojom zahtijeva prestanak članstva u Klubu Sportina Group. Imatelj Kartice pogodnosti Sportina Group može u bilo kojem trenutku pisanom izjavom poslanom poštom na adresu sjedišta Izdavatelja navedenu u prethodnoj točki ovih Pravila, ili elektroničkom poštom na email adresu klub@sportina.hr zahtijevati da trgovačka društva u poslovnom sustavu Sportina Group prestanu koristiti njegove/njezine osobne podatke na načine i za namjene navedene u toj izjavi, i tako istupiti iz kluba Sportina Group te se odriče prava na Karticu pogodnosti Kluba Sportina Group i svih pogodnosti koje iz tog naslova proizlaze.

Unatoč prestanku članstva Imatelja u Klubu Sportina Group voditelj zbirke osobnih podatka smije neke podatke o Imatelju čuvati još najviše pet godina (opći rok zastare) nakon prestanka članstva.

Ako Karticom pogodnosti Kluba Sportina Group u roku od dvije godine nije napravljena nijedna kupovina, ona automatski dobiva status neaktivne kartice. Takvu Karticu pogodnosti Izdavatelj ima pravo poništiti bez da prethodno o tome obavijesti Imatelja.

13. OBJAVA PRAVILA

Ova Pravila vrijede od dana njihove objave na internetskoj stranici www.sportina-club.com.

Izdavatelj zadržava pravo naknadne izmjene ovih Pravila, ukidanja Kluba Sportina Group i poništenja Kartica pogodnosti Sportina Group. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.sportina-club.com i vrijede od dana njihove objave. Ako se Imatelj Kartice pogodnosti koristi Karticom pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, znači da je s njima suglasan i da je na iste pristao.


Datum: 16. 2. 2012