Pravno obavještenje

Glavni uslovi korištenja internetske stranice www.sportina-club.com i ograničenja odgovornosti

Definicije pojmova
Vlasnik i administrator internetske stranice www.sportina-club.com je Sportina doo Podgorica, Cetinjski put bb.
Pod internet stranicom podrazumijevaju se sve internet stranice u okviru adrese www.sportina-club.com. Korisnik portala je svaka osoba koja posjeti bilo koju internetsku stranicu na portalu www.sportina-club.com.

Prihvatanje opštih uslova
Otvaranjem internetskih stranica na portalu www.sportina-club.com korisnik prihvata opšte uslove i izjavljuje da je s njima upoznat i saglasan.

Autorska prava
Sav sadržaj objavljen na portalu u isključivom je vlasništvu vlasnika stranice i autorski je zaštićen prema važećim zakonima. Uz tekst i podatke , sadržajem se smatra i cjelokupna grafička slika portala sa svim grafičkim elementima.
Zabranjeno je kopiranje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja u cjelini ili u dijelovima na drugim mjestima, osim ako to vlasnik izričito dozvoli u pisanom obliku.
Objavom bilo kojeg materijala na stranici korisnik zauvijek besplatno prenosi sva materijalna autorska prava na vlasnika stranice i dozvoljava upotrebu i objavu tih materijala.

Upotreba  podataka
Korisnik može upotrebljavati podatke samo u lične i nekomercijalne svrhe i u opsegu koji je dozvoljen od strane vlasnika/administratora. Odavanje originalnih ili izvedenih podataka trećem licu odnosno objavljivanje na drugim mjestima izričito je zabranjeno. Zloupotreba i/ili neopravdana upotreba/odavanje podataka biće tretirana u skladu s važećim krivičnim i građanskim zakonodavstvom.

Ograničenje odgovornosti
Vlasnik/administrator ne odgovara za tačnos, pravilnost, ažuriranje podataka i informacija objavljenih na stranici i ne preuzima odgovornost za postupanja korisnika na osnovu objavljenih podataka.
Vlasnik/administrator ne odgovara za bilo kakvu šetu nastalu iz bilo kojeg razloga, a posebno ne zbog pogrešnih ili neistinitih podataka objavljenih od strane korisnika, zbog tehničkih problema (na primjer kompjuterski virus, nestanak električne energije, mehaničke prirode…i drugo), zbog napuštanja i/ili prekidanja izvođenja usluge od strane vlasnika/administratora, zbog mjera državnih i/ili upravnih organa, …itd.
Korištenje ličnih  podataka i zaštita privatnosti
Korišćenje ličnih podataka i zaštita privatnosti protiče u skladu sa Opštim pravilima izdavanja i upotrebe kartice pogodnosti Sportina Group. 

Prekršaji
U slučaju bilo kakvog kršenja postojećeg zakonodavstva ili navedenih uslova,  vlasnik smije sve objavljene lične podatke uključujući i IP adrese iskoristiti u  cilju  sprječavanja budućih prekršaja i sanacije posljedica prekršaja.
Prilikom bilo kojeg prekršaja , korisniku se može djelimično ili u cjelini ograničiti pristup odnosno korišćenje stranice. Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlašćenog mijenjanja, brisanja, uzrokovanja privremene ili trajne neupotrebljivosti te povrede podataka na portalu. Isto tako zabranjen je svaki pokušaj ili realizacija aktivnosti s ciljem neovlaštenog pristupa bilo kojim drugim sadržajima u okviru informacijskog sistema  vlasnika.

Prolazne i konačne odredbe
Za objašnjavanje opštih uslova  i rješavanje sporova iz odnosa korisnik-vlasnik važi materijalno i procesno pravo Crne Gore , a za potencijalne sporove iz tog odnosa nadležan je sud u Podgorici.
Ako sud nadležan u tom postupku odluči da je neka odredba opštih uslova nevažeća, ta će odredba biti izuzeta, dok će druge odredbe opštih uslova i dalje biti na snazi.