Zašto postati član kluba Sportina Group?

Zašto postati član kluba Sportina Group? Zašto postati član kluba Sportina Group?

Zato što postajete član modne zajednice, Sportinine modne vrteške, koja će se pobrinuti da se vaš svijet zavrti u velikom stilu!

Spisak sa više od 150 prodajnih mjesta na kojima možete koristiti pogodnosti kluba Sportina Group, možete pronaći na ovoj internet stranici u dijelu Prodajna mjesta ili letku na kasama maloprodajnih objekata u kojima možete koristiti karticu pogodonosti kluba Sportina Group.

Uslove članstva u klubu pogodnosti Sportina Group možete pronaći u Opštim pravilima izdavanja i korišćenja kartice kluba Sportina Group, koja su dostupna na ovoj internet stranici ili na pristupnoj izjavi za članstvo u klubu Sportina Group..

 

Kupovina preko granice i priznavanje pogodnosti u više od 150 prodajnih mjesta Sportina Group

Pogodnosti vaše kartice možete iskoristiti prilikom kupovine na više od 150 prodajnih mjesta Sportina Group u regionu. Ne zaboravite, na Sportininim prodajnim mjestima preko granice, možete iskoristiti Tax Free* i kupovati bez poreza na dodatnu vrijednost i ujedno koristiti vaš popust sa karticom pogodnosti.

*Nije moguć u državama koje pripadaju EU i na Kosovu.

 

Obavještavanje

Tokom godine na našim prodajnim mjestima pripremamo veliki broj marketinških akcija.
O najzanimljivijim akcijama imaoce kartice Sportina Group pravovremeno obavještavamo e-vijestima, a povremeno, u slučaju većih akcija, i SMS/MMS porukom. Za imaoce kartice obije usluge su besplatne. Svaku promjenu svojih podataka, kao i u slučaju da želite da prestanete da dobijate e-vesti i sms/mms poruke, možete prijaviti na e/mail: klub@sportina.me

 

Samo na klik od informacije

Internet stranu kluba Sportina Group možete koristiti i za provjeru svojih kupovina sa karticom pogodnosti, kao i za provjeru statusa svojih pogodnosti.